PRESENTACIÓ

La Fundació Cim d’Estela organitza activitats extraescolars per a escoles. Estan organitzades en cinc seccions:

Club d’Esport
Centre d’Idiomes
Escola de Música
Grup de Muntanya
Tallers d’Art i Tecnologia


Entenem aquestes activitats com un complement de la formació integral dels nois i noies que permet enfortir coneixements i habilitats i potenciar la relació amb els companys per assolir un millor desenvolupament intel·lectual i personal.

L’oferta d’activitats extraescolars s’adreça a l’alumnat de les escoles, des de Parvulari 4 anys fins a 2n de Batxillerat.