ESCOLA DE MÚSICA

La Fundació Cim d’Estela considera l’estudi de la música com una de les seves tasques principals. La música potencia moltes competències que contribueixen al desenvolupament cognitiu dels nens i nenes. El desenvolupament de les capacitats artístiques i la motivació per la música milloren la creativitat, el pensament crític, l’hàbit de treball, l’empatia i moltes altres habilitats.

Des de l’Escola de Música oferim la possibilitat d’aprendre música tot adaptant les classes a uns horaris que en possibilitin l’aprenentatge dins de l’escola. Els objectius són que aprenguin a estimar la música i el fet d’expressar-la i crear-la; gaudeixin compartint-la, escoltant-la i respectant la producció dels companys i creixin en la formació musical i personal mentre evolucionen i progressen en la pràctica de l’instrument.

Les activitats estan pensades perquè es puguin començar a qualsevol edat i en qualsevol moment del curs i perquè, adaptant-les a cada nivell, tinguin continuïtat fins al final de l’escolaritat.

Activitats

Escola de músicap4p51pri2pri3pri4pri5pri6pri1sec2sec3sec4sec1bat2bat
Taller de músics
Piano  
Violí  
Viola  
Violoncel  
Baix elèctric  
Guitarra  
Guitarra elèctrica  
Guitarra en grup        
Bateria   
Flauta travessera  
Saxo  
Clarinet  
Cant modern