TALLERS D’ART I TECNOLOGIA

Des de l’inici de la Fundació Cim d’Estela, les activitats relacionades amb la cultura han estat un dels tres eixos principals a tenir en compte a l’hora de proposar activitats.

Els Tallers d’Art i Tecnologia ofereixen un conjunt d’activitats per desenvolupar, de manera lúdica i educativa, la capacitat creativa natural. També són un espai per experimentar amb diferents llenguatges d’expressió per arribar a trobar-ne un de propi. Tenen un caràcter lúdic. Representen un joc, estimulen el desenvolupament motriu i es converteixen en accions útils per a l’ensenyament d’altres coneixements. Les noves tecnologies aporten un nou enfocament al món artístic en general obrint nous horitzons per explorar.

Des dels Tallers d’Art i Tecnologia ajudem els nens i nenes a descobrir les seves habilitats artístiques i el gust per les expressions culturals. Els transmetem la motivació per aprendre, crear i, també, inquietuds i estratègies perquè gaudeixin del contacte amb l’art i la cultura.

Activitats

Tallers d’Art i Tecnologiap4p51pri2pri3pri4pri5pri6pri1sec2sec3sec4sec
Taller d'artistes    
Taller d'escultura        
Expressió corporal i dansa creativa        
Teatre   
Teatre musical        
Teatre i taller de cinema        
Robòtica i programació