ESPAI MIGDIA

Des de l’Espai migdia organitzem els serveis de menjador i patis de les escoles. Aquesta és una de les tasques importants de la Fundació Cim d’Estela. Considerem que cal tenir-ne cura i posar-hi l’esforç necessari perquè siguin de qualitat.

D’aquesta feina se n’encarreguen els monitors, la feina dels quals és, també, educativa. Els moments de lleure a l’escola suposen una major espontaneïtat en les relacions entre els alumnes i l’actitud dels monitors ha de ser especialment activa, sana i alegre. Es potencia el treball d’equip per crear sinergies que ens beneficien a tots. També es disposa d’una organització, a partir de responsables d’espais i coordinadors, que ajuda a transmetre correctament la informació i facilita la comunicació.

Dinàmica d’hàbits

El menjador és un bon moment per treballar els hàbits i, a les escoles, ho fem a partir d’uns personatges anomenats Hà-bits. Al llarg del curs, amb l’ajut d’aquests personatges, treballem aspectes com acabar-nos tot el menjar, fer servir el tovalló, menjar amb la boca tancada, demanar les coses amb educació, seure de forma correcta, fer servir els coberts correctament...

El pati com a espai de lleure educatiu

L’estona del pati del migdia també és un moment que cal aprofitar per treballar les relacions i la convivència entre els alumnes. L’eina educativa d’aquest moment és el joc. Cada dia, quan els alumnes arriben al pati, poden optar pel seu joc lliure o per qualsevol de les activitats que els monitors proposen: capses de jocs, tallers de creació de jocs, jocs dirigits, jocs tradicionals, jocs esportius…